Ledelse

Henrik Kaastrup
Adm. direktør
Ken Rasmussen
CFO
Per Hansen
Logistikdirektør
Søren Vesti Esbensen
Direktør, Nomeco HealthCare Logistics
Pia Rask Stewart
Direktør, HR, Kvalitet og Teknik
Michael Vasa Skånstrøm
IT direktør
Kasper Lund-Jacobsen
Direktør, Nomeco Grossist