Historie

Nomeco er et resultat af mange stærke kompetencer, der fandt sammen i begyndelsen af 1990’erne. Navnet Nomeco blev til i 1991, da de to medicinalgrossister Mecobenzon A/S og Nordisk Droge og Kemikalie A/S fusionerede. I 1992 blev endnu en medicinalgrossist indlemmet i Nomeco, nemlig Bang og Tegner A/S. Alle tre virksomheder har rødder langt tilbage i tiden.

Year
Startskuddet til Mecobenzon lyder, da Ernst Gerhard Lotze får udstedt borgerbrev med ret til at drive engros- og detail-materialhandel.
Photos loaned from Dansk Farmacihistorisk Fond