Tilladelser og Godkendelser

Nomeco er en lægemiddelvirksomhed og er derfor underlagt en lang række offentlige krav og regler. Bl.a. kræves der flere tilladelser fra myndighederne for at kunne drive virksomheden. Her finder du en kopi af de centrale tilladelser:
 
Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler udstedes af Lægemiddelstyrelsen efter §39 i Lov om Lægemidler. Denne tilladelse kaldes også GDP-tilladelsen. Den giver Nomeco lov til at engrosforhandle lægemidler og efter kontrakt at udlevere lægemiddelprøver direkte til læger, dyrlæger og tandlæger.

 

Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter udstedes ligeledes af Lægemiddelstyrelsen efter §39 i Lov om Lægemidler. Denne kaldes også GMP-tilladelsen, og den giver Nomeco lov til at fremstille humane og veterinære lægemidler.

 

Nomeco lægger stor vægt på at levere en høj kvalitet og har derfor yderligere valgt at blive certificeret efter ISO 9001-standarden. Sammen med Lægemiddelstyrelsens tilladelser er det din garanti for, at Nomeco fra start til slut dokumenterer kvalitetsstyringen og dermed altid leverer en ensartet kvalitet i overensstemmelse med de aftaler, der er indgået.

 

Se Nomecos ISO 9001-certifikat.

 

Se alle Nomecos kontrolrapporter her

 

Adgangsforhold for leverandører

Nomecos officielle adresse er Borgmester Christiansens Gade 40. Nomeco ligger på hjørnet af Borgmester Christiansens Gade og Scandiagade.

 

Varemodtagelsen har indkørsel fra Scandiagade 35, som er dækket af Nomecos tilladelse, hvilket fremgår af nedenstående billede samt dette dokument.

 

Varemodtagelse