Nomeco er ikke enig i Konkurrencerådets konklusioner

Konkurrencerådet udsendte onsdag den 12. oktober deres rapport ’Konkurrence om distribution af medicin’, hvor lægemiddelforsyningen i Danmark er blevet analyseret.

”I Nomeco er vi ikke enige i Konkurrencerådets konklusion om, at der er alvorlige problemer med konkurrencen i distributionsleddet. Der er masser af konkurrence blandt grossisterne. Vi konkurrerer hver dag på en lang række parametre, og distributionen til apotekerne er så rationel og billig, som det overhovedet er muligt inden for den nuværende lovgivning,” siger adm. direktør i Nomeco, Henrik Kaastrup.

Grossisterne bliver i rapporten ikke beskyldt for at gøre noget forkert eller ulovligt. Den anerkender, at grossisterne blot agerer inden for de rammer, som den nuværende sundhedslovgivning sætter. Men rapporten kommer med en lang række anbefalinger, der alle går på at ændre de vilkår, som branchen arbejder inden for:

”Vores rammevilkår er fastsat af sundhedsmyndighederne, og de har til formål at sikre danske patienter over hele landet lige adgang til lægemidler - og til ens priser.  Vores sektor er spændt op mellem den frie konkurrence på den ene side og sundhedslovgivningen på den anden. Og vi mener, det vil være forkert at sætte sundhedslovgivningens fokus på kvalitet og leveringssikkerhed ud af spil.”

Mange af anbefalingerne bygger ifølge Henrik på teoretiske betragtninger, som Nomeco ikke mener kan virke i den virkelige verden. Det har Nomeco flere gange påpeget over for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, uden det er kommet med i den endelige rapport. Eksempelvis virker det ikke sandsynligt, at flere aktører i markedet automatisk medfører lavere medicinpriser: Kompleksiteten i markedet er høj, og når spredningen af varer bliver øget, så forsvinder stordriftsfordelene. Desuden udgør grossistens avance en ubetydelig del af den samlede lægemiddelpris, som for kopimedicinens vedkommende er den laveste i Europa og står for ca. 2/3 af den medicin, der bliver udleveret på de danske apoteker.

Nomeco er dog altid interesseret i god konkurrence og har derfor besluttet at afstå fra at opkræve sin andel af betalingen fra nye aktører, der ønsker at gøre brug af IT-systemet Pharmalink. Det er siden 1990’erne blevet benyttet til kommunikation mellem grossister og apoteker omkring ordrer, ordrebekræftelser, fakturaer og lign.

”Umiddelbart er det svært for os at se, at det skulle være en hindring for nye aktører i grossistleddet, at der har været et gebyr for at komme på dette system, der er udviklet i samarbejde mellem Danmarks Apotekerforening og grossisterne.”

”Men eftersom Konkurrencerådet er af en anden opfattelse, så frafalder vi i Nomeco nu vores krav på vores andel af betalingen. Apotekerforeningen har i forvejen afstået fra at opkræve gebyr. Vi mener ikke, at konkurrencen på markedet skal handle om kommunikationsformer og dataformater. Den skal handle om, hvem der kan skabe de bedste, billigste og mest effektive distributionsformer med fokus på kvalitet og patientsikkerhed. For i sidste ende er det vores fornemmeste opgave at sikre forbrugeren rettidig adgang til lægemidler.”

Adm. direktør i Nomeco Henrik Kaastrup