Central Warehouse

Allan Giertz Nielsen Logistikkonsulent ▪ Teamleder
Mobil:
2516 8479
Telefon:
3614 2037
E-mail:
Daniel Blytner Logistikkonsulent ▪ Teamleder
Telefon:
3614 2324
Phillip Brøndum Christensen Logistikkonsulent
Telefon:
3614 2323
Fax:
3614 1242
Tue Rosenkilde Frederiksen Projektleder
Telefon:
3614 2063
E-mail:
Helle Pagh Hansen Logistikkonsulent
Telefon:
3614 2324
Sidsel Krogh Logistikkonsulent
Telefon:
3614 2010
Fax:
3613 0420
Susanne Madsen Logistikkonsulent
Telefon:
3614 2323
Fax:
3614 1242
Christine Egger Kjærsgaard Logistikkonsulent
Telefon:
3614 2323
Fax:
3614 1242
Ida Hartmund (barselsorlov) Logistikkonsulent
Telefon:
3614 2324