Varemodtagelse

Når der leveres varer til Nomecos centrallager, bliver de for-inspiceret, og vi registrerer leveringsforhold, antal kolli og eventuelle beskadigelser. Oplysningerne fra forinspektionen fremsendes automatisk til din virksomhed via Nomecos Delivery Monitoring System (DMS).

Under den detaljerede inspektion
  • kontrolleres udløbsdato, produkt- og batchnumre mod Nomecos interne varemodtagelsesdokumenter
  • tælles enheder pr. æske
  • opdateres det samlede antal modtagne varer i Nomecos ERP-system

 

Importkontrol

Desuden foretager vi den obligatoriske importkontrol for det danske marked. Importkontrollen er et EU-krav, som håndhæves af Sundhedsstyrelsen. Den skal sikre, at en kvalificeret person har frigivet varerne inden for EU, før de sendes ud på det marked, hvor de skal sælges. Efter en detaljeret inspektion flyttes varerne til deres lager-lokation. Varer i karantæne blokeres på lokationen og afmærkes tydeligt, mens salgbare varer frigives til salg. Læs mere om vores importkontrol.

Kvalitetssystem

Procedurerne for varemodtagelse beskrives i Nomecos kvalitetssystem DELTA og anvendes som standardprocedurer. Alternativt tilbyder Nomeco at udføre varemodtagelsen i overensstemmelse med virksomhedsspecifikke SOP’er. Varemodtagelsen er baseret på dobbeltkontrol, som udføres af forskellige medarbejdere. Den første kontrol foregår ved modtagelsen, og den anden kontrol sker, når varerne frigives på lokationen.