Services

Importkontrol, Salgs- og lagerdata, Håndtering af hospitalsrabatter

For at gøre dine produkter bedst tilgængelige og for at skabe størst muligt indsigt i salget af dine produkter, udvikler Nomeco grossist løbende services til brug for dig som leverandør. Du kan læse mere om de forskellige services under dette afsnit. Vi er i øvrigt altid åbne overfor nye ideer til tiltag, som vil styrke samarbejdet mellem Nomeco grossist og vores leverandører gøre hverdagen lettere for begge parter.

Importkontrol

Lægemidler, der leveres til Nomeco grossist fra et afsendersted uden for Danmark, men inden for EU, skal ledsages af et kontrolbevis. Kontrolbeviset er en erklæring underskrevet af den sagkyndige person, der har frigivet den specifikke batch til brug på det danske marked. Hvis Nomeco grossist er den første danske virksomhed, der modtager den specifikke batch af lægemidler, vil Nomeco grossist foretage denne lovpligtige modtagekontrol.
 

Salgs- og lagerdata

Sales and Stock Report
Nomeco grossist tilbyder en standard salgs- og lagerrapport, som sendes til en ønsket e-mail månedligt. Rapporten viser pr. varenummer det gældende lagerniveau på salgbart lager, samt det samlede salg til henholdsvis privat- og hospitalsapoteker.

NOWA
Såfremt du har behov for løbende at holde dig opdateret på salgs- og lagerdata om dine produkter, tilbyder Nomeco grossist BI-løsningen NOWA, som er et webbaseret dataleveringssystem, der giver komplet og øjeblikkelig adgang til salgs- og lagerdata om dine produkter. Med fuld indsigt og opdaterede oplysninger, er du i stand til at reagere hurtigt og præcist på markedsudviklingen.

Med NOWA har du adgang til data vedrørende lager og salget af dine produkter gennem Nomeco grossist, herunder opdateret lagerstatus og salg til apoteker fordelt på forretningsmoduler, samt salg til hospitaler på individuelt niveau. Alle oplysningerne fremgår af ét program, og der er online adgang hele døgnet.

Systemet er let anvendeligt og implementeringen kræver minimal træning og involvering af interne IT ressourcer.

Såfremt du ligeledes har dine produkter liggende hos Nomeco HealthCare Logistics, vil du få et samlet overblik over salgs- og lagerdata gældende for både grossist- og pre-wholesale.  Læs mere om Nomeco HealthCare Logistics.

For yderligere information om adgangen til salgs- og lagerdata kontakt venligst Commercial & Legal Affairs på mail wholesale@nomeco.dk
 

Håndtering af hospitalsrabatter

Nomeco grossist tilbyder på leverandørenes  vegne at håndtere hospitalsrabatter. Hvis du som leverandør laver aftale med hospitalsapoteker om, at de kan indkøbe lægemidler til rabatterede priser, vil Nomeco grossist håndtere disse rabatter på vegne af dig. I praksis vil det ske ved, at du efterfølgende bliver faktureret forskellen mellem AIP og den pris, som du aftaler med hospitalsapotekerne.

Hvis du har spørgsmål vedr. håndtering af hospitalsrabatter, er du velkommen til at kontakte Commercial & Legal Affairs på mail wholesale@nomeco.dk.