Samarbejde og kontakt

Humane lægemidler og lib. OTC, Mærkevarer/frihandelsvarer til apotekerne, Veterinære lægemidler, Ikke registrerede specialiteter

Humane lægemidler og lib. OTC – Commercial & Legal Affairs

Commercial & Legal Affairs er ansvarlig for indgåelse af aftale med leverandører af humane lægemidler og liberaliserede håndkøbslægemidler på det danske marked.

Hvis du er ny leverandør, som skal distribuere til privat- og/eller hospitalsapoteker, eller har spørgsmål vedrørende eksisterende samhandelsaftale, er du meget velkommen til at kontakte Commercial & Legal Affairs på mail wholesale@nomeco.dk

Mærkevarer/Frihandelsvarer – Sortimentsudvikling

Sortimentsudvikling fastlægger, udvikler samt administrerer Nomeco grossists sortiment af mærkevarer, som primært sælges til de danske privatapoteker. Læs mere om mærkevarer.

Har du spørgsmål vedrørende eksisterende samhandelsaftale, eller ønsker du at indgå samarbejde med Nomeco grossist, er du velkommen til at kontakte Sortimentsudvikling på mail sortiment@nomeco.dk.

Veterinære lægemidler – VeterinærDivision

VeterinærDivisionen har ansvaret for Nomeco grossists sortiment af veterinærlægemidler til produktionsdyr og forhandler samhandelsaftaler med alle leverandører af veterinærmedicin. Veterinære lægemidler er delt op i to grupper:

Liberaliserede – lægemidler til produktionsdyr (dyrearter, der holdes kommercielt med henblik på produktion af kød, mælk, æg, honning, uld eller pels)

Apoteksforbeholdte – lægemidler til hobbydyr

For liberaliserede veterinærlægemidler gælder der fri prissætning, hvilket betyder, at de enkelte forhandlere selv kan fastsætte prisen på medicin til produktionsdyr. For de liberaliserede veterinære lægemidler kan alle, der har fået tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen, blive forhandler.
 
For de apoteksforbeholdte veterinære lægemidler gælder samme regler, som for apoteksforbeholdte humane lægemidler. Hver 14. dag skal leverandøren melde priser ind til Lægemiddelstyrelsen via DKMAnet, hvor priserne bliver offentligt tilgængelige på www.medicinpriser.dk. Ligesom for humane lægemidler fastsætter privatapotekerne ikke salgsprisen til forbrugerne, da de beregnes af Lægemiddelstyrelsen. Læs mere om 14-dages takstperioden og beregning af AUP.

Har du spørgsmål vedrørende samhandelsaftale for veterinærlægemidler, er du velkommen til at kontakte Veterinær Markedschef Lone Ernst på mail ler@nomeco.dk.

Ikke registrerede specialiteter

Ikke registrerede lægemidler (IRS) dækker over lægemidler, som ikke er markedsført på det danske marked. Disse lægemidler kan i særlige tilfælde sælges/udleveres i Danmark i henhold til en forudgående udleveringstilladelse udstedt af Lægemiddelstyrelsen. Udleveringstilladelsen kan søges af læger, dyrlæger og tandlæger i Danmark.

For at Nomeco grossist kan håndtere IRS, kræver det, at leverandøren oplyser Nomeco grossist og Lægemiddelstyrelsen om, hvem der er den ansvarlige importør til det danske marked. For at man kan være ansvarlig importør, skal man være i besiddelse af en dansk § 39 tilladelse udstedt af Lægemiddelstyrelsen.

Hvis du ønsker at distribuere et IRS til privat- og/eller hospitalsapoteker, eller har du spørgsmål vedr. IRS, er du velkommen til at kontakte Commercial & Legal Affairs på mail wholesale@nomeco.dk.