Ledelse

Henrik Kaastrup
Adm. direktør
Henrik Kaastrup
Adm. direktør
Ken Rasmussen
CFO
Per Hansen
Logistikdirektør
Søren Vesti Esbensen
Direktør - Nomeco HealthCare Logistics
Pia Rask Albæk
Kvalitetsdirektør
Kasper Lund Jacobsen
Direktør for Forretningsudvikling
Preben Nielsen
IT-direktør
Ewa Eskildsen
HR-direktør
Lone Andreasen
Kundecenter Direktør