Personalepolitik

Som medarbejder hos Nomeco er du med til at sikre, at forbrugeren får det rette lægemiddel til den rette tid. Vi giver vores kunder god service og tilfører ny viden til gavn for deres kunder. Du er en aktiv del af et samarbejde, der styrker alle, og som er grobund for et meningsfyldt job med udvikling og engagement i fokus. Arbejdsglæde, ambition og udvikling er ledestjerner for Nomeco. Vi værdsætter idérigdom, initiativ og kreativitet som drivkraft for innovation. Vi vil være den bedste arbejdsplads og møde dine ambitioner ved at lytte, vurdere og støtte personlige udviklingsplaner af fælles interesse. 

Holdninger til mennesker 
Nomecos personalepolitik udtrykker vores holdning til medarbejderne i virksomheden. Personalepolitikken dækker bl.a. Nomecos grundlæggende menneskesyn, vores målsætning for arbejdspladsen Nomeco samt holdninger til nøglebegreber som kvalitet, ansvarlighed og ledelse. 

Samtidig udtrykker vi vores holdninger til Nomecos satsningsområder: Ledelse og organisation, ansættelse og afskedigelse, udvikling og uddannelse, løn, værdi og trivsel i jobbet, samarbejde og information samt elever og seniorer. 

Rammer, du selv skal fylde ud 
Vi ser personalepolitikken som det skelet, der bærer Nomecos kultur. Politikken signalerer holdninger og værdier, der tager afsæt i Nomecos 'personlighed' og kultur. De giver samtidig en god forståelse for de handlemuligheder, du har som medarbejder hos Nomeco, hvis du selv ønsker at udnytte dem. 

Det er altså ikke stive regler og forskrifter, man skal følge til punkt og prikke. Det er bevægelige rammer, som den enkelte medarbejder selv skal fylde ud.