Nomeco og resten af koncernen tænker grønt

Den årlige CSR-rapport fra PHOENIX group indeholder ambitiøse mål – bl.a. for at nedbringe mængden af farmaceutisk affald.

Nomeco er en del af PHOENIX group, der har fuld fokus på at opføre sig ansvarligt – både i forhold til samfundet, miljøet, medarbejdere og stakeholdere. For at dokumentere og sætte fokus på dette udarbejder PHOENIX årligt en CSR-rapport med bidrag fra Nomeco og de øvrige 24 lande, hvor koncernen opererer.


CSR-rapporten dokumenterer koncernens adfærd inden for en række områder – lige fra hvor meget brændstof vi bruger til antallet af sygedage som følge af arbejdsulykker. Med rapporten sætter PHOENIX group en række ambitiøse mål for adfærden de kommende år. Bl.a. skal mængden af farmaceutisk affald reduceres med 10 % på europæisk plan. At reducere den form for spild vil være til gavn for både miljøet og bundlinjen.

PHOENIX group arbejder således målrettet med CSR med det formål at drive en sund virksomhed – både økonomisk og socialt.

Læs hele CSR-rapporten