Lager

Nomeco HealthCare Logistics har faciliteter til alle relevante typer af lægemidler på vores lagre. Vi har størst kapacitet til varer, som kræver normale opbevaringsforhold (15-25°C). I København har vi desuden lagerfaciliteter til narkotika, kølevarer (2-8°C) og frysevarer (under -18°C).

Nomecos to lagerbygninger ligger i Københavnsområdet, i henholdsvis Sydhavnen og Brøndby. Lageret i Sydhavnen anvendes primært til lægemidler og andre sundhedsprodukter, der er rettet mod det danske marked, mens lageret i Brøndby primært tager sig af eksport. Vores lagerfaciliteter overholder gældende lovgivning og relevante GxP-standarder. Det indebærer blandt andet et omfattende sikkerhedsprogram med fx overvågning, sikkerhedsvagter og adgangskort, som begrænser adgangen til lager- og administrationsområderne. Alle opbevaringsforhold findes som palle- og hyldelokationer. Opbevaringsforholdene overvåges med hensyn til temperatur og luftfugtighed, og temperaturen kontrolleres aktivt.

Lageroptælling

Vores lageroptælling er cyklisk, og det betyder, at vi foretager lageropgørelser hele året på tidspunkter, hvor lagerets opfyldningsgrad er lav. Dermed udnytter vi ressourcerne optimalt. Hele lageret optælles mindst en gang om året. Narkotika optælles en gang om måneden, og hver tredje tælling foretages 'blindt'.

Ud over standardløsningen kan man vælge at supplere med flere ekstraydelser for at opfylde særlige behov. Det kan for eksempel være:

  • Administration af destruktion
  • Ekstra optælling og rapportering af narkotika, hvis din virksomheds QA-afdeling fx ønsker ugentlige optællinger
  • Ekstra optælling af almindelige varer
  • Opbevaring af ingredienser til lægemidler eller bulk-varer

Vores lagre inspiceres af Sundhedsstyrelsen og af vores kunders kvalitetsafdelinger. Derudover er Nomeco ISO9001-certificeret og inspiceres tillige af Dansk Standard.