Kundecenter

Kunder hos Nomeco HealthCare Logistics ▪ SygehusService har adgang til vores Kundecenter. I kundecentret er sygehusapoteket sikret adgang til de løsninger, der er relevante for det enkelte sygehusapotek.

Der er mange fordele ved at bruge løsningerne i kundecentret. Løsningerne åbner mulighed for at klare en række opgaver via nettet uden Nomeco HealthCare Logistics ▪ SygehusService, når der er tid på sygehusapoteket. Endvidere kan mange arbejdsgange effektiviseres ved at anvende de mange muligheder, kundecentret rummer.

Der logges på kundecentret ved hjælp af login-funktionen fra forsiden.