Konkurrencen har ændret apotekssektoren

Danmark har fået 25% flere apoteksfilialer, siden den nye apotekerlov trådte i kraft 1. juli sidste år. Men salget af lægemidler er det samme.                       

Salget af frihandelsvarer er ikke steget i samme takt som antallet af nye enheder.  Det har haft en række markante konsekvenser – både i apotekerbranchen og i Nomeco.

Lytter til Go' Morgenmøde
Spørgelysten var stor blandt deltagerne til Nomecos Go' Morgenmøde

'Apotekssektoren et år efter moderniseringen' var emnet for det Go’Morgenmøde, som Nomeco HealthCare Logistics var vært for 1. september. Deltagerne fra industrien hørte  Apoteker Peer Nørkjær fra Tårnby Apotek og apoteker Lars Persson, ejer af Hadsten Apotek og Webapoteket, fortælle om deres meget forskellige strategier for at klare sig i den stærkt konkurrenceprægede sektor.

GoMorgenmøde hos Nomeco
Peer Nørkjær fortæller om de nye vilkår for apotekerne.

Peer Nørkjær har valgt at udvide sit apotek med en filial, mens Lars Persson satser på online-salg. Han advarede mod den stærke konkurrence fra udlandet, der både sælger lægemidler og andre apotekervarer til danskerne via hjemmesider – og oftest til noget lavere priser.  Forventningen er, at minimum 10% af det danske apoteksmarked ligger online i 2020. Lars Persson advarede om, at hvis ikke de danske apoteker udnytter muligheden for at være til stede her, så vil en stor del af dette salg gå til udlandet.

Pia Berg
Der var mange gode diskussioner på Go' Morgenmødet.

Nomeco har også mærket, at varelageret nu skal fordeles på 25% flere enheder, der alle har fuldt sortiment. Det betyder en stigende aktivitet trods en næsten uændret varemængde. ”På trods af det øgede pres på logistikfronten, har Nomeco dog formået at opretholde sin høje servicegrad over for apotekerne,” påpegede Kasper Lund-Jacobsen, der er direktør for Forretningsudvikling i Nomeco.

Go' Morgenmøde tilhørere
Der blev lyttet intenst til de to oplægsholdere