Klimapolitik

Nomeco tager ansvar for klimaet

Nomeco er en ansvarlig virksomhed, der forpligter sig til at drive og udvikle sin forretning på en bæredygtig måde. Vi ønsker en sikker og sund arbejdsplads for medarbejderne og tilstræber at have en adfærd, der ikke belaster miljøet unødigt.

Nomeco har derfor integreret en klimaansvarlig tankegang i alle forretningsprocesser og beslutninger. Nomeco lægger især vægt på at reducere udledningen af den CO2, der udledes på basis af Nomecos forbrug af varme og strøm samt på forbruget af brændstof, der går til transport af varer internt i Nomeco og ud til kunderne.

I perioden 2009 til og med 2012 reducerede
Nomeco CO2-udledningen med over 20%. En del af reduktionen blev nået i 2009 og 2010, hvor vi gik over en én daglig leverance til landets apoteker (tidligere kunne vi køre op til tre daglige ture til den samme kunde). Derved sparede Nomeco brændstof, som er den anden største CO2-synder i virksomheden.

60% af CO2-udledningen skyldes imidlertid el-forbruget. Her er det også lykkedes at gennemføre en stor reduktion - bl.a. ved hjælp af strømbesparende armaturer på lagrene, tænd-sluk-ure i 'døde' rum og andre initiativer. Det har helt sikkert også spillet ind, at medarbejderne er blevet mere opmærksomme på at slukke for lys og IT-udstyr, som ikke er i brug. I alt reducerede Nomeco sit el-forbrug med næsten 623.000 Kwh alene i 2012. Det kan ikke bare mærkes på CO2-regnskabet - det kan også måles i kroner og øre. 

Grafen viser CO2-reduktionen, som er faldet fra 4.116 ton i 2008 til 3.260 ton i 2012. I 2011 gik Nomeco over til at købe miljøvenlig og CO2-neutral strøm. Via en aftale med Energi Danmark har vi sikret os, at en mængde strøm svarende til den, vi bruger, produceres via vandkraft i Norge. Medregner man dette i CO2-regnskabet, er udledningen nu helt nede på 1.230 ton om året. 
Endvidere opfordrede vi alle medarbejdere til også i privatlivet at arbejde på at reducere deres CO2-forbrug – bl.a. ved at skrive under på Klima- og Energiministeriets kampagne ”1 ton mindre”. Derved forpligter medarbejderen sig til at sænke sit energiforbrug og dermed sin CO2-udledning.

Nomeco følger løbende op på energiforbruget og udledningen af CO2 og gennemfører en ny samlet beregning ved hvert årsskifte.