Ikke Registrerede Specialiteter

Nomeco forhandler også lægemidler, der ikke er godkendt i Danmark, men som er registreret i andre lande eller indgår i kliniske forsøg. De kaldes i Nomeco HealthCare Logistics ▪ SygehusService for IRS, som er en forkortelse for Ikke Registrerede Specialiteter. Hospitalslæger, praktiserende læger og speciallæger kan efter Sundhedsstyrelsens godkendelse udskrive recepter på sådanne ikke registrerede lægemidler.

Nogle af disse ikke registrerede lægemidler er vi lagerførende med - andre skaffer vi hjem på bestilling. Sygehusapoteker, der har adgang til kundecenteret her på hjemmesiden, kan finde alle Nomecos Ikke Registrerede Specialiteter i en specielt designet database. Har vi ikke lægemidlerne på lager, finder vi ud af, hvor de kan købes og under hvilke betingelser. Vi skaffer dem hjem til Danmark og videre til sygehusapoteket.