Eksperter i sundhedslogistik

Nomeco HealthCare Logistics er lægemiddelindustriens nationale og internationale kompetencepartner inden for alle områder, der handler om sundhedslogistik. Vores kerneydelse er drift af centrallager med tilhørende administration. Desuden tilbyder vi en lang række andre services, som er specielt udviklet til at understøtte den farmaceutiske industri – fra produktion over klinisk afprøvning til distribution og salg.

Vores kompetence rækker ud over Danmarks grænser, og vi fungerer både som dansk og international servicepartner for en lang række lægemiddelvirksomheder.

Vi har specialiseret os i services, der kræver stor logistisk og farmaceutisk ekspertise. Vi kan eksempelvis håndtere den komplicerede distribution og dokumentation i forbindelse med kliniske afprøvninger (Clinical Trial Supply Management).

Nomeco Grossist  
HealthCare Logistics