CSR

Ansvarlighed er blevet en vigtig del af den daglige forretning med kunder og interessenter. Nomeco og resten af PHOENIX Group spiller en vital rolle i lægemiddelforsyningen - ikke kun i Danmark, men også i hele Europa.

Netop denne rolle øger behovet for at optræde ansvarligt - og i videst muligt omfang måle på denne ansvarlighed. Man kan tale om en tredelt bundlinje, idet Nomeco og resten af PHOENIX Group ikke alene skal udvise økonomisk ansvarlighed, men også miljømæssig og social ansvarlighed.

Derfor bliver der lagt et stort arbejde i at udvikle processer omkring virksomhedens ansvarlighed. PHOENIX Group baserer sin årlige CSR-rapport på validerede tal og cases hentet fra en række udvalgte PHOENIX-lande - herunder Danmark.

Det overordnede mål for Nomeco er at agere ansvarligt - især med fokus på at optimere leverancerne, sætte fornuftige mål og med tiden at skære ned på de områder, hvor vi udleder mest C02.

Du kan læse den seneste (engelsksprogede) Hent hele CSR-rapporten her.