Compliance

Compliance er et essentielt element af Nomeco’s virksomhedskultur. At tage ansvar for vores adfærd, at føre virksomheden på en etisk måde og at udvise respekt overfor vores kunder, leverandører og øvrige interessenter er centralt for os, for at bibeholde vores position som førende lægemiddelgrossist i Danmark.

Compliance programmet i Nomeco er baseret på tre hjørnesten:

Nomecos Compliance Program og politikker er udarbejdet af PHOENIX Group og omfatter alle PHOENIX Group selskaber i Danmark: Nomeco A/S, Specific Pharma A/S.
Nomeco har etableret en compliance organisation, som overvåger programmet og som tager sig af den operationelle drift.